Publikationer

Nedan återfinns ett urval relevanta publikationer. Utöver dessa är Karolina Westlund författare till ett tiotal artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Applied Animal Behaviour Science: Training is enrichment – and beyond! Karolina kritiserade en artikel om huruvida träning är berikning och skrev i samma veva också det här inlägget i debatten, som kommer fram till motsatt ståndpunkt.

Kompendium Veterinärkongressen 2010, utgiven av Sveriges Veterinärförbund: Etologihänsyn i djurhållningen. Karolina blev ombedd att prata på veterinärkongressen, och i samband med detta skrev hon denna artikel som handlar om etologiska perspektiv på hållning av djur i fångenskap.

CFN’s skriftserie: Psykologiskt välbefinnande hos apor i fångenskap – en översikt. Denna beställningsartikel handlar om viktiga aspekter att ta i beaktande när man håller primater i fångenskap.

Journal of Neuroscience methods: Can conditioned reinforcers and variable-ratio schedules make food- and fluid control redundant? A comment on the NC3Rs Working Group’s report. I denna artikel kritiserar Karolina en enligt henne undermålig sammanställning av en grupp experter gällande det i hennes tycke onödiga och etiskt oförsvarliga användandet av födo- eller vätskedeprivering i samband med neurovetenskapliga studier på apor. Fokus i artikeln (liksom i den avslutande repliken som svar på författarnas försvar) är att belysa och lyfta fram andra metoder att öka motivationen hos djur att samarbeta i träningssituationer.