Träningsföreläsningar

Djur i fångenskap behöver mänsklig till­syn. Varje interaktion med djuret är ett inlärningstillfälle – djuret lär sig saker vare sig vi vill eller inte! Ta rodret och lär dig använda tekniker som får fram de beteenden som du vill ha, samtidigt som du minskar omfattningen på oönskade beteenden. Karolina förordar tekniker som ger djuret maximal kontroll över situationen och som därmed minskar risken för att djuret blir stressad eller aggressiv – träning ska vara roligt för både djur och människa!

Målgrupp

Dessa föreläsningar vänder sig till alla som har ett intresse för att träna djur: djurägare, djurvårdare, zoologer, forskare och veteri­närer. De handlar om hur inlärning går till, hur djuret förstår vilket beteende som är önskvärt, och hur man som tränare kan an­vän­da olika tekniker för att förmedla detta. ILLIS ABC erbjuder en teoretiskt orienterad föreläsning / workshop specialanpas­sad för kun­den. Nivån kan vara anpassad för nybörjare, vana djurtränare eller professionella djurtränare och behandla de specifika områden som efterfrågas.

Exempel på innehåll (bestäms i samråd med kunden)

  • Teori om inlärning och träningstekniker – kan vara mycket djuplodande och teoretisk eller mer praktiskt tillgänglig.
  • Praktiska övningar i gruppen – kan vara av workshopkaraktär (deltagarna guidas att lösa problemen själva) eller mer undervisande.
  • Rikliga mängder videofilmer på djur som tränas – nästan varje moment eller teoretiskt begrepp kan illustreras.
  • Typsituationer kan diskuteras utefter kundens behov (t ex inkallning och att flytta djur; defensiv aggression; hantering och provtagningar; att träna djur i grupp; trick och show; problemlösning; planering och uppföljning av träningen; upplägg av vetenskapliga studier)

Om kurserna

  • På plats hos kunden (3-32 h beroende på önskemål)