Karolina Westlund, phD
Karolina Westlund, phD

Jag är passionerat intresserad av djur-välfärd, och jobbar som föreläsare, konsult och forskare i frågor relaterade till beteendehantering.

  • Tillämpad etologi handlar om hur etologiska kunskaper kan omsättas på djur i fångenskap för att förbättra deras välfärd. Varför trivs sällan hankaniner tillsammans? Varför kissar katten inomhus? Hur kan man få hästen att sluta krubbita så mycket?
  • Djurs känsloläge påverkar hur de beter sig – kunskap om Emotioner är därför viktigt! Hur kan man förebygga och minskar rädsla i samband med t ex veterinärbesöket?
  • Träning av djur gynnar djurens välbefinnande, då djuren blir aktiva deltagare i sin egen omvårdnad. Men hur gör man? Vilka tekniker passar att börja med? Vilka tekniker bör man undvika? Är du redo att höja din kompetens som djurtränare och tillägna dig avancerade tekniker?
  • Ibland uppstår situationer när djur uppvisar oönskade och problematiska beteenden;  Systematisk problemlösning löser den typen av situationer. Hur  kan du komma tillrätta med att hunden morrar åt alla barn på promenaden utan att bestraffa henom?

Kombinationen av etologi- och träningsprinciper brukar kallas Animal Behaviour Management och har haft stort genomslag internationellt – i Sverige kallar vi det Beteendehantering. Principerna gäller såväl sällskapsdjur som djur inom lantbruket, på djurparker eller i laboratoriemiljö.

samarbetspartners

Vill du veta mer? 

fearful dogs fireworksLäs blogginlägget om att minska rädslor i samband med höga ljud såsom nyårsraketer eller åska – jag sammanfattar sex tekniker att använda akut, tre angreppssätt när det inte väntas något oljud, och vikten av att förebygga rädsla genom att träna valpen.

“Välfärd, känslor och beteenden” heter denna föreläsning som gavs i regi av  Hundutbildningsgruppens Dog Adventure Conference 2012 (33 minuter) – mer information om bakgrunden hittar du här. Utbildningsradion filmade, redigerade och textade – klicka på bilden för att se föreläsningen.

 

training vs enrichment

Träning och miljöberikning gynnar välfärd – men vilket ska man prioritera högst? 2014 skrev jag en artikel om träning och berikning och gjorde också en Audioslide – en 5-minuters film där jag beskriver slutsatserna. Klicka på bilden här bredvid för att se filmen (på engelska).

 

Hösten 2014 skrev jag ett debattinlägg om användandet av bestraffningar i skolmiljö som publicerades i Pedagogiska Magasinet. Här är artikeln – med inlagda referenser.

to feed or notAtt ge djuren “godis” i samband med veterinärbesöket är ett bra sätt att minska rädsla hos djuren. Läs här varför ett sådant förfarande borde vara regeln snarare än undantaget – eller titta på denna Audioslide (klicka på bilden)!