Etologiföreläsningar

Djur i naturen konkurrerar om tillgången till resurser. Detta uttrycks i form av till exempel dominanshierarkier i sociala grupper, där dominanta individer har företräde till attraktiva resurser. Tack vare studier av vilda djur vet vi idag hur vi kan ge djur i fångenskap en harmonisk tillvaro bl a genom att stimulera till normala beteendemön-ster, och ta hänsyn till djurets naturliga sociala system, födosöksmetoder och artens specifika sätt att klara sig undan rovdjur. 

Målgrupp

Denna föreläsning vänder sig till alla som arbetar med djur i fångenskap: djurvårdare, zoologer, forskare, veterinärer, naturbruks-gymnasier och universitet, men också intresserade djurägare. Kursen anpassas utifrån deltagarnas förkunskaps­nivå och i vilken situation de etologiska kun­­skaperna kommer att tillämpas (ex djurparker, inom lantbruket eller laboratoriemiljö).

 

Exempel på innehåll (upplägget sker i överenskommelse med kunden)

 • Tillämpad etologi – vad är det?
 • Domesticering – djur i natur eller “bur”
 • Naturliga beteenden – vad är viktigt?
 • Rovdjur och bytesdjur – strategier och behov hos jägaren och den jagade
 • Den sociala gruppen – är ensam stark?
 • Tidsbudget – vad gör djur hela dagarna?
 • Kontroll – vikten av medbestämmande
 • Nyheter – noveltyeffekten och neofobi
 • Viktiga emotioner – SEEKING, FEAR, RAGE och PANIC
 • Smärta, rädsla och lidande
 • Aggression
 • Stress
 • Miljöberikning
 • Människor och djur – hur uppfattar vi världen
 • Antrozoologi – människa/djurrelationer

Om kursen

 • På plats hos kunden (3-6 h beroende på önskemål)