Föreläsningar och kurser

Djur i naturen konkurrerar om tillgången till resurser. Detta uttrycks i form av till exempel dominanshierarkier i sociala grupper, där dominanta individer har företräde till attraktiva resurser. Tack vare studier av vilda djur vet vi idag hur vi kan ge djur i fångenskap en harmonisk tillvaro bl a genom att stimulera till normala beteendemönster, och ta hänsyn till djurets naturliga sociala system, födosöksmetoder och artens specifika sätt att klara sig undan rovdjur. Läs mer om etologiföreläsningar.  

Djur i fångenskap behöver mänsklig till­syn. Varje interaktion med djuret är ett inlärningstillfälle – djuret lär sig saker vare sig vi vill eller inte! Ta rodret och lär dig använda tekniker som får fram de beteenden som du vill ha, samtidigt som du minskar omfattningen på oönskade beteenden. Karolina förordar tekniker som ger djuret maximal kontroll över situationen och som därmed minskar risken för att djuret blir stressad eller aggressiv – träning ska vara roligt för både djur och människa! Läs mer om  träningsföreläsningar.

Animal Behaviour Management (ABM) är ett begrepp som har sitt ursprung i USA och en vettig översättning saknas ännu till svenska men ”Beteendehantering” skulle man ju kunna kalla fenomenet. ABM innebär en proaktiv och ansvarsfull användning av tränings- och miljöberikningstekniker för att skapa, förändra eller släcka ut (ta bort) beteenden hos djur i vår omsorg. Inom begreppet ABM ryms också systematiska sätt att lösa beteendeproblem. I denna kurs tar vi ett vidare begrepp än ABM och innefattar utöver djurträning ett övergripande etologiskt perspektiv (inte bara miljöberikning). Karolina Westlund förmedlar en helhetssyn kring beteendehantering av djur i fångenskap med utgångspunkt från biologi (etologi), psykologi (beteendeanalys och behaviourism) och neurologi (affektiv neurovetenskap). Läs mer om kurs i beteendehantering här.

Veterinärer och djurvårdare tar emot rädda, sjuka eller skadade djur på mottagningen. Hur kan man förhålla sig till dessa djur, vilken träning hinner man göra med djuren på plats och hur kan man hjälpa djurägare att bättre förbereda sina älsklingar på veterinärbesöket? Här hittar du information om workshop för veterinärer.

 

Djur har sin egen agenda och rätt som det är kan beteenden gå över styr, och risker uppstår som kan innebära skador på djur eller människor. Det finns ett helt batteri av olika tekniker att hjälpa djur att använda andra, önskvärda beteenden istället. Läs mer om problembeteenden – kurs i konstruktiva lösningar här.