Vem är Karolina?

Karolina Westlund är disputerad etolog, forskare och djurtränare, tillika en erfaren och efterfrågad föredragshållare. Hon arbetar praktiskt som etolog med välfärdsfrågor, miljöberikning och träning av djur i zoo- och laboratoriemiljö. Vidare undervisar hon regelbundet i primatetologi, tillämpad etologi, inlärning och djurträning vid t ex Stockholms Universitet, SLU i Skara, Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. Som konsult har hon även en mängd olika uppdrag såväl i Sverige som internationellt. Hon har suttit i en djurförsöksetisk nämnd och är inviterad deltagare i SCAWs (Nationellt Centrum för Djurvälfärds) expertpanel.