Problembeteenden – kurs i kreativa lösningar

Djur har sin egen agenda och rätt som det är kan beteenden gå över styr, och risker uppstår som kan innebära skador på djur eller människor. Det finns ett helt batteri av olika tekniker att hjälpa djur att använda andra, önskvärda beteenden istället. Genom planering, kunskap och engagemang kan man komma tillrätta med de flesta besvärliga beteenden utan att ta till hårda nypor.

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till intresserade djurägare, veterinärer och djurvårdare som vill kunna tillämpa olika tekniker att hantera beteendeproblem.

Förslag på upplägg:

  • problemlösning: en strukturerad approach
  • bestraffningar fungerar – men till vilket pris?
  • ett etiskt ställningstagande
  • beteendeanalys – funktionell utvärdering
  • aggression och rädsla
  • habituering, deshabituering, flooding, sensitisering, desensitisering
  • kontrabetingning, extinction, time out, LRS, alternativa beteenden, omgivningsfaktorer, ABC-lösningar, non-contingent reinforcement mm.